سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان

در این جلسه با سیستم فوتر ساز اختصاصی سیگما کار خواهیم کرد و یک فوتر سفارشی با المان های هدر ساز طراحی میکنیم.