سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان

در این جلسه با سیستم قالب ساز اختصاصی سیگما کار خواهیم کرد و یک قالب سفارشی با المان های قالب ساز برای نوشته های خودمون طراحی میکنیم.