برای قرار دادن کد های مربوط به اینماد و ساماندهی که برای تاییدیه کسب و کارهای مجازی استفاده می شوند طبق مسیر زیر اقدام کنید.

آیکون اینماد و ساماندهی

ابتدا به تنظیمات قالب مراجعه کرده و سپس مسیر زیر را دنبال کنید :

منوی پیشخوان -> تنظیمات سیگما -> تنظیمات اینماد و ساماندهی:

تنظیمات کد اینماد و ساماندهی

در این بخش می توانید طبق توضیحات زیر قسمت تنظیمات کد ها را مدیریت کنید.

  • فعال سازی نمایش نمادهای سایت : با فعال / غیرفعال کردن این بخش می توانید نمایش / پنهان کردن نماد های سایت را تعیین کنید.
  • فعال سازی نمایش اینماد: با فعال / غیرفعال کردن این بخش می توانید نمایش / پنهان کردن کد اینماد را تعیین کنید.
  • کد اینماد سایت: کدی که از سمت سایت اینماد برای دامنه شما صادر می شود را در این بخش قرار دهید.
  • فعال سازی نمایش ساماندهی : با فعال / غیرفعال کردن این بخش می توانید نمایش / پنهان کردن کد ساماندهی را تعیین کنید.
  • کد ساماندهی سایت : کدی که از سمت سایت ساماندهی برای دامنه شما صادر می شود را در این بخش قرار دهید.
  • فعال سازی نمایش کد درگاه بانکی : با فعال / غیرفعال کردن این بخش می توانید نمایش / پنهان کردن نماد های سایت را تعیین کنید.
  • کد درگاه بانکی سایت : کدی که از سمت سایت درگاه بانکی برای دامنه شما صادر می شود را در این بخش قرار دهید.

 

در پایان حتما موضوع زیر را فراموش نکنید که :

  • برای مشاهده تغییرات خود حتما دکمه سبز رنگ ” ذخیره تغییرات ” را کلیک کنید.
  • برای بازگردانی تغییرات پیشفرض فقط بخشی از تنظیمات را که مشاهده می کنید از دکمه قرمز رنگ “ بازگردانی پیشفرض بخش ” استفاده کنید.
  • برای بازگردانی همه تغییرات تنظیمات قالب از دکمه آبی رنگ ” بازگردانی پیشفرض همه ” استفاده کنید.