اگر قصد دارید تا فرم تماسی که خودتان آماده کرده اید یا از فرم تماس های پیشفرض برای صفحه ” در دست تعمیر ” استفاده کنید می توانید طبق آموزش زیر پیش رفته و فرم تماس را در این صفحه به نمایش در بیاورید.

ابتدا به صفحه فرم تماس از منوی پیشخوان مراجعه کنید.

فرم تماس سفارشی در صفحه 403

حال در این بخش یا یک فرم تماس ایجاد کرده و یا از فرم تماس های دیگری استفاده کنید اما نکته اصلی را که باید رعایت کنید اینه که فرم تماس زیر را طبق تصویر زیر با نام ” 403 ” ذخیره کنید تا در صفحه ” به زودی ” نمایش بدهد.

فرم تماس در صفحه به زودی